Náš kynologický klub je občanským sdružením pracujícím na území Horní Suché a sdružuje zájemce o kynologii jak sportovní tak zájmovou( agility) .Náš klub vznikl v sedmdesátých letech a po revoluci se transformoval na občanské sdružení, které je součástí Českého kynologického svazu.V roce 1995  jsme se stali samostatným právním subjektem zaregistrovaným pod Českým kynologickým svazem jako Kynologická organizace č. 021
V roce 1995 jsme vybudovali nový kynologický areál na území Horní Suché, který se právem řadí mezi nejhezčí v okrese Karviná a je schopen zabezpečit všechny disciplíny v kynologii obsažené. Díky tomu také pořádáme během roku několik akcí, jak oblastních tak i na republikové úrovni. Hlavní náplní klubu je sportovní kynologie, kde se cvičí psi všestrannosti , dále pak služební kynologie ( armáda, policie, ochrana objektu apod.), a poslední době se značně rozrůstá zájem, zejména z řad mládeže o společenskou kynologii tzv. Agility. Je to výcvik psů, kde nehraje důležitou úlohu původ psa, ani výška ba ani rasa. Toto jsou hlavní důvody proč je o tuto disciplínu tak velký zájem, ( jak jsem již uvedl z řad mládeže ) protože dostupnost takových jedinců je velká a náklady na chov malé. V našem klubu se zabýváme touto činností již třetím rokem a naši členové už získali několik ocenění v soutěžích. Výcvikáři, kteří se touto disciplínou zajímají jsou školení instruktoři na republikové úrovni. Rádi bychom také v této činnosti pokračovali kvalitním výcvikem a následným pořádáním závodů , které jsou v poslední době velice oblíbené a zúčastňuje se v průměru těchto závodů kolem 110 závodníků.V současnosti se výcviku účastní v průměru čtyřicet zájemců o agility ve věku devět až patnáct let, a dalších v průměru dvacet zájemců starších patnácti let.K pořádání takového v
ýcviku  vlastníme sadu speciálních překážek, které se upravují podle jednotlivých disciplín a na kterých se následně pořádají jednotlivé cviky.


2015 Bajulinet